Kim jesteśmy?

Czym jest pompa ciepła

Pompa ciepła działa poprzez pobieranie ciepła
z otoczenia, takiego jak powietrze, gleba lub woda,
i podgrzewanie go za pomocą sprężarki. Następnie, podgrzany czynnik chłodniczy przekazuje zgromadzone ciepło do pomieszczeń lub systemu grzewczego.
W przypadku chłodzenia, pompa ciepła odwraca proces, pobierając ciepło z wnętrza i oddając je na zewnątrz, co obniża temperaturę wewnątrz budynku. Dzięki temu działaniu, pompa ciepła umożliwia efektywne
i energooszczędne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń, wykorzystując dostępną energię
z otoczenia.

Talk to us

Have any questions? We are always open to talk about your business, new projects, creative opportunities and how we can help you.